Personel Sayıları
Profesör 5
Doçent 5
Yardımcı Doçent 11
Araştırma Görevlisi 23
Öğretim Görevlisi 1
Uzman 0
İdari Personel 11
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 282 803
2. Öğretim Öğrencisi 139 610
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 28 136
Toplam 449 1549
Genel Toplam 1998