Personel Sayıları
Profesör 5
Doçent 5
Yardımcı Doçent 11
Araştırma Görevlisi 24
Öğretim Görevlisi 1
Uzman 0
İdari Personel 11
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 328 864
2. Öğretim Öğrencisi 161 666
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 30 148
Toplam 519 1678
Genel Toplam 2197