Personel Sayıları
Profesör 5
Doçent 5
Yardımcı Doçent 12
Araştırma Görevlisi 25
Öğretim Görevlisi 1
Uzman 0
İdari Personel 11
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 328 874
2. Öğretim Öğrencisi 167 676
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 34 155
Toplam 529 1705
Genel Toplam 2234