Personel Sayıları
Profesör 5
Doçent 5
Yardımcı Doçent 13
Araştırma Görevlisi 22
Öğretim Görevlisi 1
Uzman 0
İdari Personel 11
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 331 890
2. Öğretim Öğrencisi 150 688
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 27 128
Toplam 508 1706
Genel Toplam 2214