Personel Sayıları
Profesör 6
Doçent 7
Doktor Öğretim Üyesi 11
Araştırma Görevlisi 22
Öğretim Görevlisi 2
Uzman 0
İdari Personel 10
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 328 962
2. Öğretim Öğrencisi 142 717
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 26 104
Toplam 496 1783
Genel Toplam 2279