Personel Sayıları
Profesör 6
Doçent 5
Yardımcı Doçent 13
Araştırma Görevlisi 22
Öğretim Görevlisi 1
Uzman 0
İdari Personel 12
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 329 895
2. Öğretim Öğrencisi 146 699
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 27 123
Toplam 502 1717
Genel Toplam 2219