Personel Sayıları
Profesör 6
Doçent 7
Yardımcı Doçent 0
Araştırma Görevlisi 22
Öğretim Görevlisi 2
Uzman 0
İdari Personel 11
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 279 819
2. Öğretim Öğrencisi 126 635
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 27 110
Toplam 432 1564
Genel Toplam 1996