Personel Sayıları
Profesör 5
Doçent 5
Yardımcı Doçent 12
Araştırma Görevlisi 23
Öğretim Görevlisi 1
Uzman 0
İdari Personel 11
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 330 865
2. Öğretim Öğrencisi 161 667
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 32 153
Toplam 523 1685
Genel Toplam 2208