Personel Sayıları
Profesör 6
Doçent 5
Yardımcı Doçent 0
Araştırma Görevlisi 22
Öğretim Görevlisi 2
Uzman 0
İdari Personel 11
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 323 885
2. Öğretim Öğrencisi 141 687
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 27 118
Toplam 491 1690
Genel Toplam 2181