Personel Sayıları
Profesör 5
Doçent 5
Yardımcı Doçent 13
Araştırma Görevlisi 22
Öğretim Görevlisi 1
Uzman 0
İdari Personel 12
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 330 907
2. Öğretim Öğrencisi 146 702
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 27 125
Toplam 503 1734
Genel Toplam 2237