Personel Sayıları
Profesör 5
Doçent 5
Yardımcı Doçent 12
Araştırma Görevlisi 24
Öğretim Görevlisi 1
Uzman 0
İdari Personel 11
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 331 866
2. Öğretim Öğrencisi 161 670
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 32 153
Toplam 524 1689
Genel Toplam 2213